Teràpia de contenció

Agressivitat, poder, submissió i mal

L’agressivitat, la submissió, el poder o el masclisme són conductes que denoten un patiment intern que pot fer mal als altres. Responsabilitzar-se del propi mal i aturar les agressions que infringim són els primers passos d’aquest camí terapèutic de transformació personal. Un camí difícil i costós, però molt valuós que té per objectius recuperar el respecte, l’autoestima, la contenció emocional i la millora de les nostres relacions.

Dirigit a:
Homes i dones amb dificultats de relació, manca de respecte, lluites de poder i agressivitat.
Homes i dones que callen, aguanten i/o es sotmeten.
Pares i mares amb dificultats d’autocontenció i/o que es tornen agressius/ves contra la parella i/o els/les fills/es.

Adolescents amb dificultats per gestionar l’agressivitat i/o les conductes disruptives als instituts d’ESO.
Homes amb dificultats per gestionar emocionalment l’ordre d’allunyament.
Dones supervivents de maltractament per qüestió de gènere.

Condicions:
Tractament individualitzat.
Acceptació voluntària del tractament.
Compromís de confidencialitat i discreció.
Compromís mínim de 20 sessions.
Durada de la sessió: 1 hora i 15 minuts.
Preu: 75 €/sessió
Entrevista gratuïta.

 

Descarrega’t el fulletó

Per unes relacions respectuoses, afectives i satisfactòries